Reglement

 1. Het campingreglement geldt voor alle campinggasten
 2. Bij aankomst moet men zich direct melden bij de receptie, terwijl men een geldig legitimatiebewijs moet kunnen overleggen (of een copie hiervan
 3. Jongeren onder de 18 worden allen op de camping toegelaten als zij in gezelschap van volwassenen zijn.
 4. Het campingbuerau is in het hoofdzseidzonen van 8-19 openen in het voor – nasseizonen van 8- 16 uur.
 5. Rusttijden:middagrust van 12.30 tot 14.30 uur,  nachtrust    van 22.00 tot 07.00 uur.
  Geluidsoverlast door radio`s, televisietoestellen, luid zingen en schreeuwen is    verboden.
  Het opbouwen en afbreken van tenten gedurende de rusttijden en het vertrekken voor 7.00 uur is niet toegestaan. Tijdens de rusttijden is de slagboom gesloten; voertuigen kunnen de camping niet op  of eraf.
 6. Men is verplicht zich te houden aan de perceelgrenzen of aan de aangewezen plaats.
 7. Op de camping mag slechts stapvoets gereden worden  en brommers mogen alleen  met afgezette motor verplaatst worden.
 8. Men is verplicht het afval te scheiden. Er zijn aparte containers voor: glas, metaal, kunststof en papier;  restafval in de vuilniszak.
 9. Rookontwikkeling tijdens het grillen, waardoor overlast veroorzaakt wordt, moet worden voorkomen.
 10. Honden mogen in geen geval op het terrein van het zwembad; op de  camping  moeten ze
  aangelijnd zijn.
 11. Afvoerwater uit caravans mag alleen in het chemische toilet geleegd worden.
 12. Warm water is beperkt voorradig, er zuinig mee om gaan a.u.b.
 13. Het is ten strengste verboden over afscheidingen in de vorm van afrasteringen en heggen  rond en  op de camping te klimmen.
 14. Op de dag van vertrek moet om 11.00 uur de plaats waar U gekampeerd hebt, verlaten
  zijn; anders wordt deze dag ook in rekening gebracht.
 15. De aanwijzingen van het campingpersoneel zullen zonder meer opgevolgd moeten worden.